Financiële administratie
Wij staan voor u klaar!

Financiële administratie

Een financiële administratie die betrouwbaar en up-to-date is, is noodzakelijk voor een goede bedrijfsvoering. Als ondernemer kunt u ervoor kiezen om alles uit te besteden of de administratie (deels) zelf te verzorgen. Administratiekantoor AFOS kan u in beide situaties van dienst zijn, hierbij kunt u kiezen uit de volgende mogelijkheden:

1. Administratie volledig uitbesteden
Het is mogelijk om uw complete financiële administratie bij ons aan te leveren, zodat wij het kunnen verwerken in ons boekhoudpakket. Natuurlijk kunnen wij ook naar u komen, zodat we uw administratie bij u op kantoor verwerken in ons boekhoudpakket. U kunt er voor kiezen om dit wekelijks, maandelijks of één keer per kwartaal te laten verzorgen door ons. Deze werkwijze maakt het mogelijk om tussentijdse cijfers te genereren, waarop u uw bedrijf kunt sturen.

2. Administratie (deels) zelf verzorgen
Heeft u eigen software waarmee u uw financiële administratie verwerkt, dan kunnen wij periodiek controles bij u uitvoeren en eventueel tussentijdse cijfers opstellen van de door u gevoerde administratie. Wij hebben ruime ervaring met diverse boekhoudpakketten, zoals Afas, Accountview, Exact, Grote Beer, King, Snelstart en Unit4.

3. Online boekhouden
Bij administratiekantoor AFOS kunt u ook terecht voor internetboekhouden. Wij werken hiervoor met het pakket Exact Online. Voordelen van internetboekhouden zijn:
- geen hoge aanschafkosten en onderhoudscontract, maar een vaste maandelijkse prijs;
- alleen een internetverbinding nodig, geen zware systeemeisen en software-updates voor je pc;
- mogelijkheid om overal en altijd inzage te hebben in je boekhouding;
- kunt er voor kiezen om zelf te boeken en wij kunnen online met u meekijken en begeleiden;
- uw administratie is goed beveiligd en dagelijks wordt er een back-up van gemaakt.

4. Tijdelijke inhuur
Wanneer u bijvoorbeeld te maken krijgt met langdurige afwezigheid of vertrek van uw administrateur dan kunnen wij tijdelijk deze werkzaamheden voor u overnemen, zodat uw administratie geen grote achterstanden oploopt. U heeft dan voldoende tijd om een geschikte medewerker te vinden, welke wij nadien voor u kunnen inwerken en begeleiden.