Disclaimer
Disclaimer

Disclaimer

De teksten op deze website zijn met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Toch kan het zijn dat de inhoud niet correct is. AFOS kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor onjuistheden op deze website. De teksten op deze website mogen zonder voorafgaande toestemming niet gebruikt worden door derden. Indien u de teksten op deze website gebruikt zonder toestemming kan dat een inbreuk zijn op intellectuele rechten en regelgeving m.b.t. privacy. AFOS kan u aansprakelijk stellen voor alle schade als gevolg van ongeoorloofd gebruik van de teksten op deze website.